Overzicht diensten

Naam: 
Overzicht Diensten
Type: 
Over iMMovator

Events
Wellicht ken je iMMovator al van haar events. Tijdens onze events wordt kennis binnen de sector verspreid en delen koplopers uit de industrie hun strategische inzichten. We bieden ondernemers een kans om te netwerken en een podium om zich te profileren. Naast grootschalige events zoals de Cross Media Cafés en het Mediapark Jaarcongres organiseren we ook kleinschalige workshops en masterclasses waar meer plek is voor interactie. IMMovator organiseert de volgende events:

Projecten
Om nieuwe ontwikkelingen te versnellen en innovatiekansen te benutten initieert iMMovator geregeld projecten gericht op specifieke onderwerpen. IMMovator is daarbij vaak de aanjager en initiator van innovatie en brengt daarbij overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om nieuwe verbindingen te leggen, samenwerking te bevorderen, kennisuitwisseling te stimuleren en partijen te mobiliseren rond een bepaald thema.

Onderzoek
iMMovator voert, vaak in samenwerking met andere partijen, onderzoek uit naar de creatieve industrie en ICT.

Formules
Om innovatie in een bepaalde stad of regio te stimuleren heeft iMMovator verschillende formules ontwikkeld die gericht zijn om bedrijvigheid en ondernemerschap te stimuleren. Deze formules kunnen door overheden ingezet worden om de bedrijvigheid in hun gemeente of regio aan te jagen en jonge innovatieve ondernemers te faciliteren, zoals leerbedrijven en starterscentra. Een Leerbedrijf stimuleert op gerichte talentontwikkeling van studenten. Een starterscentrum faciliteert huisvesting, netwerk en faciliteitenvoor veelbelovende ondernemers.

Door deze brede invulling van haar rol kan iMMovator goed anticiperen op vragen die (gaan) spelen in de cross media sector. iMMovator Cross Media Network maakt latente vragen en innovatiekansen expliciet en neemt initiatieven waaraan bij participanten, aangesloten bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere partijen in de cross media sector behoefte blijkt te zijn.