Nieuws

 • Expertgroep digitale televisie uit de startblokken

  Voor de zomer kondigden we al aan dat iMMovator Cross Media Network het initiatief zou nemen om directieleden vanuit de televisie¬sector bij elkaar te brengen in een Expertgroep Digitale Televisie met als doel om de invoering en adoptie van digitale televisie in Nederland te versnellen. Uitgangspunt is dat deze ontwikkeling zich ook autonoom zal voltrekken, maar dat er een reeks acties zijn die tot versnelling leiden van het tempo waarin digitale televisie zijn weg vindt naar alle Nederlandse huishoudens....

 • HD / Breedband Innovation Lab van start

  iMMovator Cross Media Network stimuleert regionale samenwerking waar mogelijk en werkt zelf samen met andere instellingen die zich richten op het versterken van het innovatief vermogen van de multimediasector. Het Mediagilde richt zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van creatief talent en ondernemerschap op het gebied van ICT en Nieuwe Media. ICTRegie vergroot de Nederlandse innovatiekracht door versterking van de ICT-kennisinfrastructuur en verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.
  ...

 • Leerbedrijf GNR8 opent haar deuren Haarlem

  Na een geslaagd eerste seizoen in Hilversum heeft het Leerbedrijf een nieuwe vestiging geopend in Haarlem, op 4 september begon in Haarlem het Leerbedrijf GNR8 (Spreek uit: generate). In Haarlem zullen 18 studenten van de Hogeschool INHOLLAND in multi- disciplinaire teams gaan werken aan zeven crossmediale projecten. De multi- disciplinaire teams zullen bestaan uit studenten van de opleidingen Media en Entertainment Management, School of Technology en de School of Economics van de Hogeschool INHOLLAND.
  ...

 • Visie Document "Investeren in verbindingen" gereed.

  Door de kerngroep Visie ICT en Nieuwe Media in de Noordvleugel is afgelopen zomer het visiedocument "Investeren in verbindingen" gepubliceerd. Voorzitter van deze kerngroep is prof. Dr. Walter Hoogland. IMMovator heeft als lid van de kerngroep een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd.
  ...

Pagina's