Nieuws

 • Cross Media Café’s 2006

  Ook in 2006 bleken de Cross Media Café's weer veel publiek te trekken. Zes keer per jaar wordt er rond een actueel media onderwerp een gratis bijeenkomst georganiseerd op het Mediapark. Grote en kleine ondernemers, medewerkers van omroepen en nieuwe media bedrijven, pers en politiek komen samen en bespreken nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

  ...

 • Rabobank Hilversum en Vechtplassen participant van het iMMovator Cross Media Network

  Op 17 november hebben de heren Leo Beuker (Rabobank) en Bob Verburg (iMMovator Cross Media Network) het contract ondertekend waardoor de Rabobank toetreedt als participant van het iMMovator Cross Media Network.
  ...

 • "Craftworld" congres succesvol

  Op 22 november j.l. is met het afsluitend congres in de Utrechtse Janskerk het project "Craftworld: the art of television and gaming" succesvol afgesloten. Het congres werd georganiseerd gedurende de Nederlandse Gamedagen in Utrecht. Het congres is door ca. 180 mensen bezocht. Tijdens het congres waren inleidingen door Han Peekel en Thijs Chanowski. Daarna hebben de teams die aan de workshops hebben deelgenomen het resultaat laten zien van hun pogingen om een concept te ontwikkelen waarin de kracht van televisie en de kracht van gaming worden benut.
  ...

 • Workshop Digitale Televisie: Innovatie-agenda 2007-2010

  Op donderdag 11 januari a.s. organiseert iMMovator Cross Media Network een workshop om inbreng vanuit het ledennetwerk te verzamelen voor het opstellen van een innovatie-agenda 2007-2010 voor digitale televisie in Nederland. Het resultaat van de workshop zal worden gepresenteerd aan de Expertgroep Digitale Televisie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Freek van 't Ooster via freek.vantooster@immovator.nl.
  ...

Pagina's