Investeer met ons in de Digitale Creatieve Industrie - Using Dutch Creativity to Inspire the World

september

ma di wo do vr za zo
27
28
29
30
31
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

Bedrijven en organisaties actief in de digitale creatieve industrie doen een oproep aan het nieuw te vormen kabinet om de digitale transitie van onze maatschappij en bedrijfsleven te versnellen en de positie van Nederland als internationale voorloper verder uit te bouwen.  In een open brief aan de formateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving.

Als organisatie in de Digitale Creatieve Industrie roepen wij het nieuwe kabinet op ons te helpen versnellen om onze positie internationaal uit te bouwen en nationaal bredere impact te genereren. Dat de wereld ons ziet als digitale broedplaats is geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor is investeren nodig in de internationale strijd om talent, investeren in schaalvergroting en volume, investeren in het aanjagen van innovatie én investeren in nationale en internationale wet- en regelgeving die zorgt voor concurrentie op gelijke voet met wereldwijde online spelers. Die investeringen betalen zich direct terug in economische én in maatschappelijke zin. We zorgen voor banen en groei in onze sector en we versnellen de digitale transitie in andere sectoren en onze samenleving. Zeker als we de investeringen verbinden aan een goede, onafhankelijke nieuwsvoorziening in Nederland, het “mediawijs” maken van huidige en toekomstige generaties en onze culturele eigenheid en identiteit versterken gericht op de pluriformiteit die ons land internationaal sterk maakt.

iMMovator ondersteunt de oproep en voorgestelde acties. Wij spannen ons al 15 jaar in voor meer innovatie in de mediasector door meer samenwerking en meer kennisuitwisseling tussen professionals, tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen. Digitalisering is een enorme aanjager voor nieuwe diensten, zeker in de media- en communicatiesector. Wij vinden het belangrijk dat er vanuit kansen wordt geredeneerd en dat overheden, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om die kansen te verzilveren. Deze brief bevat een reeks concrete maatregelen, waarmee dat door een nieuw kabinet kan worden ondersteund.
 
Daar is ook een groeiende noodzaak toe. Uit de tweejaarlijks door iMMovator samengestelde Monitor Creatieve Industrie 2016 volgt dat er meer dan 155.000 banen direct actief zijn in de wereld van media, entertainment en communicatie, samen goed voor een toegevoegde waarde van 10 miljard euro. We zien ook dat er al jaren sprake is van een schaalverkleining in de sector.  De kracht tot innoveren verschuift daarmee naar netwerkverbanden tussen vele relatief kleine bedrijven waar ook de in omvang afnemende grotere bedrijven steeds meer gebruik van maken. Daarbij is meer samenwerking, meer kennisopbouw, meer kennisuitwisseling en meer ruimte voor innovatie essentieel.

De brief is ondertekend door 30 initiatiefnemers namens bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie. De brief wordt onder andere ondersteund door gemeente Amsterdam, Almere, Eindhoven, Hilversum, Utrecht en provincie Noord-Holland.
 
Jouw steun kun je kenbaar maken www.digitalcreativityfirst.nl. Je vindt daar ook de volledige brief.