Data4Media

Naam: 
Data4Media
Datum: 
do, 06/29/2017
Meer informatie via: 

Data is de nieuwe grondstof voor de media-industrie. Producenten, zenders, adverteerders en consumenten genereren data waarmee nieuwe toepassingen, specifieke content, gerichter bereik en een betere interactie gefaciliteerd kunnen worden. Verwacht wordt bovendien dat Artificial Intelligence kan leiden tot een verdieping van de dialoog met de eindgebruiker.

Data brengen nieuwe verdienmodellen in zicht die zich onttrekken aan landsgrenzen en mediavormen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen maar ook nieuwe concurrenten zoals platforms van grote technologie bedrijven. Tegelijkertijd rukt de wet- en regelgeving rondom privacy op en bestaat de behoefte om het design van toepassingen en datagebruik fundamenteel te veranderen door te werken volgens Privacy by Design principes.

Levendige community en hoogstaande opleidingen

Om de kansen op het gebied van data te pakken is het nodig om fors te investeren in een community, kennisuitwisseling en nieuwe opleidingen. Daarom richt iMMovator zich in de track ‘Data4Media’ op het identificeren en oplossen van knelpunten die voor de hele industrie gelden op het gebied van data. Vanuit een individueel media bedrijf is het lastig daar continu in te voorzien. Door als industrie de krachten te bundelen ontstaat een levendige community en samenhang. Voor de kennisinstellingen geeft het goed zicht op de op te pakken fundamentele vraagstukken.

Samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is de gezamenlijke community ‘Data4Media’ opgericht om ervaringen te delen, uitdagingen aan te pakken en nieuwe kennis op te doen. Daarnaast worden er mediagerichte masteropleidingen op universitair en HBO niveau aangeboden. Deze opleidingen moeten voorzien in het grote tekort aan digitaal talent. Bovendien zijn ze specifiek gericht op de behoefte van de creatieve industrie en de media in het bijzonder.

Breed gesteund door werkveld

De unieke aanpak borgt de betrokkenheid van de bedrijven. Inmiddels hebben zo’n 30 bedrijven het belang van een community en opleidingen onderschreven. Daarnaast is er een grote groep individuele professionals die nu werkzaam is in dit veld en die graag willen deelnemen aan deze community.

Video: serie masterclasses Datascience in 2015

Is jouw organisatie actief op het gebied van data voor media? Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de community? Of heb je ideeën waarin de community actief zou kunnen zijn? Schrijf je dan in voor deze track en help mee te bouwen. Er zijn diverse mogelijkheden nu al:

Proof of concepts (POC)

Voor veel aanbieders van dataoplossingen is het kennisniveau bij de afnemer of gebruiker (te) laag. Vaak wordt dan als tussenstap een POC ontwikkeld. De leercurve die hier wederzijds ontstaat kan versneld worden door dit meer in gezamenlijkheid te doen en langs vaste thema’s. Met aanbieders en afnemers zijn we dit in kaart aan het brengen en gaan een serie van 10 thema’s uitwerken en als case based study workshops aanbieden. Dit zijn kleinschalige workshops die de diepte in gaan. Voor aanbieders hebben we een partnermodel. iMMovator zal de marketing doen van deze (betaalde) workshops. Kennisinstellingen kunnen hieraan deelnemen als ze in instaat zijn relevante onderzoekscapaciteit te bieden en of in staat zijn whitepapers te produceren.

Cross Media Café nieuwe stijl

In overleg met de leden van de community wordt een serie Crossmedia Cafe’s nieuwe stijl gepland. Deze biedenplatform aan vraagstukken en oplossingen meer in generieke zin. Wat werkt wel en niet, wie is waar succesvol en waarom. Deze worden georganiseerd door iMMovator en kunnen gesponsord worden door technologie partners. Voor de bezoekers zijn de bijeenkomsten gratis.

Video: Cross Media Café Data in 2015

Talentontwikkeling

Momenteel voorzien we in een drietal masteropleidingen die in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht zijn ontwikkeld. Dit is slechts een begin. De community zal gebruikt worden om talentontwikkeling een impuls te geven, zowel voor de werkzame professional als ook het nieuw instromend talent. Het aanbod zal zich ontwikkelen via de kennisinstituten als ook via professionele aanbieders. Partners kunnen zich hiervoor aanmelden.

Persoonlijk lidmaatschap van de data4media community

Er blijkt behoefte te zijn om op periodieke basis ontmoetingen te organiseren met professionals die in de werkveld actief zijn. iMMovator zal dat gaan organiseren. Voorlopig gaan we uit van 4 bijeenkomsten per jaar. Lidmaatschap is op persoonlijke titel zodat informatie gedeeld kan worden zonder het bedrijfsbelang daarin te betrekken.

Smartmedia Society

De ontwikkelingen in het data werkveld voltrekken zich ook buiten de media zoals in het ontstaan van Slimme Steden en Smart Media Society. Vanuit iMMovator overwegen we hier een tweede inhoudelijk spoor te laten ontstaan binnen de data4media community.

Nieuwsbrief

We willen een specifieke nieuwsbrief voor deze community ontwikkelen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat we de kennis van de community moeten gebruiken. We zoeken mensen of organisaties die deze nieuwsbrief mee willen vormgeven.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze activiteiten? Schrijf je dan in voor deze track en laat ons weten wat belangrijk is voor jou!