Cross Media Innovation Center Formule

Voor innovatie binnen de crossmedia sector is het Midden- en Kleinbedrijf volgens ons bijzonder van belang. Om ondernemerschap te stimuleren heeft iMMovator de formule van het Cross Media Innovatie Centrum ontwikkeld. Dit zijn bedrijvenverzamelpanden waar creatieve en ICT-ondernemers flexibel ruimtes kunnen huren. Bij groei of krimp is het makkelijk om binnen het Cross Media Innovatie Centrum te wisselen van ruimte. Bovendien kunnen de bedrijven gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten die je als starter niet zelf kan faciliteren. Een dergelijk innocatiecentrum gaat verder waar traditionele starterscentra ophouden. IMMovator adviseert gemeenten bij het opzetten van deze centra om ondernemerschap en verdere economische groei te stimuleren door bedrijven samen te laten werken in labachtige settings. 

Het eerste Cross Media Innovation Center is een 'omgeving' waarin veelbelovende studenten, kansrijke starters en succesvolle jonge bedrijven (samen) werken aan innovatieve producten en diensten. Deze 'omgeving' is gesitueerd in het Media Centrum in het hart van de Cross Media industrie, tussen toonaangevende bedrijven en op het knooppunt van het “state of the art” data/communicatie netwerk van het Media Park in Hilversum.

Deze unieke formule mobiliseert en stimuleert de innovatiekracht in de ontwikkelingsfasen van de student naar het ondernemersschap. De thematische oriëntatie op cross media stimuleert het cross sectoraal/integraal samenwerken met verschillende competenties, disciplines en opdrachtgevers. De combinatie van en samenwerking in de drie ontwikkelingsfasen stimuleert het samenspel van enthousiasme, ervaring, kennis en professie.

De formule van het Cross Media Innovation Center omvat een proces dat de drie ontwikkelingsfasen van veelbelovende student - kansrijke starter - jonge innovatieve ondernemer aanstuurt en begeleidt. Doel hiervan is om de samenhang tussen de drie fasen zodanig te versterken dat het geheel als een krachtige innovatiemotor gaat functioneren.

De fasen worden binnen het Cross Media Innovation Center als volgt ingevuld:

1. Leerbedrijf
De eerste ontwikkelingsfase vindt plaats in het Leerbedrijf. Het Leerbedrijf MP4.5 opereerde tot 2009 vanuit de innovatieve leeromgeving van het Cross Media Innovation Center, een plek waar theorie, ervaring en kennis bijeenkomen door een integrale bundeling van competenties van bedrijfsleven en kennisinstituten. In Haarlem is GNR8 actief, een leerbedrijf vanuit hogeschool Inholland.

2. Starterscentrum
De tweede ontwikkelingsfase vindt plaats in het Starterscentrum. Veelbelovende (groepen van) studenten kunnen in aanmerking komen voor een startershuisvesting. Zij hebben daar de beschikking over hetzelfde 'state of the art' data/communicatie netwerk als in het Leerbedrijf. Zij kunnen in deze fase gebruikmaken van studenten in het Leerbedrijf en van de expertise van de jonge innovatieve bedrijven in het gebouw.

3. iMMovator bedrijven
De derde fase is het jonge innovatieve bedrijf. Na een succesvolle startersfase is het voor (voormalig) studenten mogelijk zich te vestigen als een jonge ondernemer in het Cross Media Innovation Center.